WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIE

  • Kopernik TV
  • TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNO...

Bezpieczeństwo i jakość żywności

IRZiBŻ PAN
Za nami jubileuszowa, dwudziesta Konferencja Naukowa Młodych Badaczy w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

W Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zorganizowano Konferencję Naukową Młodych Badaczy pt. „Bezpieczeństwo i jakość żywności”. To wspólne działanie Instytutu oraz Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W 2023 roku odbyła się jego jubileuszowa, dwudziesta edycja. „Zaczynaliśmy od małego grona osób, które faktycznie były młodymi pracownikami i dla tych też chcemy pracować, bo to oni muszą mieć miejsce, gdzie będą się wymieniali swoimi doświadczeniami, gdzie będą wzajemnie sobie opowiadać, jakie mają osiągnięcia, będą szukać współpracy wzajemnej, będą mogli patrzeć co robią koledzy za granicą i jak z nimi współpracować” – mówi o idei konferencji prof. Barbara Wróblewska z IRZiBŻ PAN w Olsztynie. „Jest to niesamowita okazja dla młodych naukowców, aby nauczyć się jak w jasny i prosty sposób przekazywać informacje dotyczące ich badań tak, aby szerokie grono odbiorców było w stanie zrozumieć, jakimi metodami posługuje się młody naukowiec, a także odnośnie całego tła naukowego” – dodaje dr Joanna Fotschki z Instytutu.

Wydarzenie stale ewoluuje i reaguje na ważne wydarzenia w otaczającej nas rzeczywistości. „Do takich problemów należał ten etap COVID-u, gdzie musieliśmy zmienić charakter tych konferencji, z organizacji na żywo przejść do Internetu, do wersji online. W międzyczasie pojawił się następny problem, czyli wojna na Ukrainie. Wtedy zagościli u nas przyjaciele i współpracownicy z Ukrainy. Wtedy konferencja zyskała status międzynarodowości” – wyjaśnia dr Anna Ogrodowczyk z Instytutu PAN.

Konferencja w 2023 roku dotknęła wielu aktualnych tematów dotyczących bezpieczeństwa żywności i jej oddziaływania na nasze zdrowie. „Pierwszy obszar badawczy dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności, wpływem procesów technologicznych na jakość żywności i jej składników. Drugi obszar – wpływ diety, składników diety na zdrowie i funkcjonowanie organizmu człowieka. I trzeci – nowoczesne metody stosowane w badaniu jakości żywności” – wymienia prof. Anna Iwaniak z Wydziału Nauki o Żywności UWM.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że konferencja to doskonałe pole do zaprezentowania swoich pomysłów środowisku badaczy, zyskania cennych wskazówek i nawiązania nowych kontaktów. „Możliwość zaktualizowania wiedzy, rozszerzenia tego, co już wiem, poznania opinii innych ludzi, którzy w tej branży zjedli zęby. Mam nadzieję, że moje wyniki zostaną dobrze przyjęte, ale też zweryfikowane i może uda mi się uzyskać konstruktywną krytykę” – mówi Bartosz Kroplewski, doktorant na Wydziale Nauki o Żywności UWM. „Pokazanie innym, czym się zajmujemy. Być może nawiązanie jakiejś współpracy, znajomości. A przede wszystkim, dla takich młodych badaczek jak ja, walka ze stresem, nauka mówienia, wystąpienie przed innymi ludźmi. Praktyka czyni mistrza” – dodaje Paulina Piskuła, doktorantka na Wydziale Biologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Wydarzenie patronatem honorowym objął marszałek województwa – Marcin Kuchciński. Zostało ono dofinansowane ze środków programu „Bezpieczeństwo i jakość żywności” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dwudziesta edycja Konferencji Naukowej Młodych Badaczy była zarazem ostatnią, która odbyła się w obecnej siedzibie Instytutu przy ulicy Tuwima w Olsztynie. Kolejną zorganizuje UWM, zaś 22. odsłona gościć będzie w powstającym właśnie „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” przy ulicy Trylińskiego.