WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIE

  • Kopernik TV
  • TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNO...

2,5 mln euro dla Instytutu PAN

IRZiBŻ PAN
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zdobył prestiżowy grant w programie Horyzont 2020 na badania w dziedzinie nutrigenomiki.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zdobył 2 i pół miliona euro z programu ERA Chairs. To kolejny sukces olsztyńskiej jednostki Polskiej Akademii Nauk. „Jesteśmy w pewnym sensie specjalistami ubiegania się o takie pieniądze na rozwój Instytutu. W poprzednim projekcie Refresh z VII Programu Ramowego otrzymaliśmy ponad 3 mln euro,  teraz z Horyzontu 2020 – 2,5 mln euro. Wszystko na wzmocnienie potencjału możliwości badawczych Instytutu” - mówi prof. dr hab. Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Olsztyński Instytut jest jednym z 2 w Polsce i 20 w Europie, które uzyskały ten prestiżowy grant. Zdobyte pieniądze posłużą stworzeniu interdyscyplinarnego centrum doskonałości w badaniach wykorzystujących nutrigenomikę. „Jest to wpływ ożywiania, składników żywności na nasze predyspozycje genetyczne do chorób albo do zdrowia – innymi słowy, w jaki sposób przy pomocy odżywiania można wpłynąć na przykład na obniżenie ryzyka zachorowalności, ewentualnie ryzyka niektórych chorób dietozależnych. W naszym przypadku myślimy o cukrzycy, otyłości i płodności” - wyjaśnia profesor Piskuła.

W ramach projektu zostanie powołana nowa grupa badawcza, na czele której stanie światowej klasy naukowiec – manager nauki. Projekt zapewni finansowanie pracy całego zespołu badawczego złożonego z wybitnych specjalistów. Zadaniem programów ERA Chairs jest również oddziaływanie na rozwój regionów, w których są realizowane, poprzez wpływ na zarządzanie, prowadzenie badań i innowacyjność. Instytut rozpocznie realizację projektu 1 października bieżącego roku. Projekt potrwa 6 lat.