WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIE

  • Kopernik TV
  • TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNO...

Dziedzina z potencjałem

IRZiBŻ PAN
Naukowcy z całej Polski, a także goście z zagranicy dyskutowali nad problemami związanymi z metabolomiką w obszarze medycyny, farmacji, weterynarii i żywności. Ta stosunkowo młoda dziedzina nauki może pomóc w walce z wieloma współczesnymi chorobami, m.in. z chorobami nowotworowymi.

Integracja środowiska, wymiana doświadczeń, dzielenie się wynikami badań i szukanie rozwiązań dla wyzwań, które odkrywa przed światem nauki metabolomika. Ponad 120 naukowców z uczelni i instytutów badawczych z całej Polski, a także z zagranicy przyjechało do Olsztyna, by wziąć udział w konferencji ,,Metabolomics Circle 2019”.

Metabolomika to wciąż bardzo młoda dziedzina nauki. „Próbuje określić, jakie niskocząsteczkowe związki występują w różnych systemach. Tu mamy na myśli roślinę, komórkę, tkankę, człowieka, zwierzę. Później próbuje się to skorelować z reakcjami czy zachowaniem tych organizmów” - wyjaśnia dr hab. Wiesław Wiczkowski, prof. PAN z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Badania metabolomiczne realizują naukowcy pracujący w obszarze medycyny, farmacji, weterynarii, a także zajmujący się analizą żywności. „Ja w swojej pracy zawodowej zajmuję się substancjami perfluoroalkilowymi, dlatego będę mówić o skali zanieczyszczenia tymi substancjami wybranych produktów żywnościowych. Te badania prowadzone są z kolegami z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie” - mówi dr hab. Magdalena Surma, prof. UR, z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Najwięcej badań związanych z metabolomiką prowadzonych jest w obszarze medycyny. Naukowcy próbują dowieść, że pojawienie się w organizmie pewnych substancji określanych mianem metabolitów może świadczyć o występowaniu chorób, w tym chorób nowotworowych. Poznanie tych substancji może umożliwić diagnostykę i leczenie chorób na bardzo wczesnym etapie. „Obecnie jest to faza odkrywcza, czyli poszukujemy tych drobnych cząsteczek, które mogą pełnić taką rolę. Jest to długa droga od wykrycia takich związków do zastosowania w praktyce klinicznej. Niezbędna jest walidacja i opracowanie prostych i szybkich metod i też najlepiej tanich, które mogą być wykorzystywane w diagnostyce klinicznej” - wyjaśnia dr hab. Michał Ciborowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

To była szósta odsłona cyklicznej konferencji „Metabolomics Circle”. Na spotkaniu w Olsztynie po raz pierwszy wprowadzono element paneli dyskusyjnych, na których omawiano sukcesy i problemy w zakresie badań metabolomicznych. Konferencja ,,Metabolomics Circle 2019” została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Metabolomiczne oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.