WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIE

  • Kopernik TV
  • TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNO...

Przedsiębiorczy naukowiec

IRZiBŻ PAN
Kilkunastu młodych badaczy z obszaru żywności, żywienia i ochrony środowiska wzięło udział w warsztatach przedsiębiorczości zorganizowanych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie we współpracy z islandzkim instytutem badawczym MATIS.

Czy kariera naukowa może być pomysłem na własny biznes? Jak zmieniać idee naukowe w opłacalne projekty? W Olsztynie odbyły się warsztaty przedsiębiorczości, podczas których młodzi badacze rozwijali swoje kompetencje biznesowe i tworzyli innowacyjne ścieżki zagospodarowania odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Organizatorem wydarzenia był Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz islandzki instytut badawczy MATIS. „Większość studentów, a tak naprawdę również i młodych naukowców, szczególnie chciałaby rozwijać się naukowo, pisać publikacje, uczestniczyć w konferencjach, niekoniecznie myślą o tym, by zostać przedsiębiorcami, a tak naprawdę jest bardzo krótka droga do tego, że robiąc dobre badania, można też zostać dobrym przedsiębiorcą” – podkreśla dr Tomasz Jeliński z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

W warsztatach wzięli udział studenci, doktoranci i młodzi naukowcy, którzy jesienią tego roku odwiedzili Islandię, by wspólnie z kolegami zza granicy wypracować pomysły na zagospodarowanie strumieni bocznych z przemysłu rolno-spożywczego. Aby to, co dziś jest odpadem, jutro mogło stać się produktem. „Na Islandii praktycznie tego problemu nie ma, tych odpadów nie ma. Wszystko jest całkowicie zagospodarowane szczególnie na przykładzie przemysłu rybnego. Bardzo poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu tego zagospodarowania. Przeprowadzone zostały liczne warsztaty i szkolenia, nie tylko teoretyczne ale też praktyczne” – mówi dr Ewa Szczepańska, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. „Teraz jest duży trend wykorzystywania odpadów w celu zminimalizowania wyrzucania żywności, niemarnowania żywności, stąd był mój pomysł, żeby zastosować też taką ideę w celu wsparcia ekologii tutaj w naszym kraju, w Polsce” – dodaje Adonis Hilal, doktorant ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Uczestnicy warsztatów poznali też ścieżki komercjalizacji pomysłów w branży rolno-spożywczej oraz konkretne przykłady firm – także zagranicznych – które z sukcesem wdrażają na rynku innowacje w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. Warsztaty zakończyło spotkanie z inwestorami oraz reprezentantami firm z branży rolno-spożywczej, którzy ocenili potencjał komercjalizacyjny pomysłów wypracowanych przez młodych badaczy.