WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIE

  • Kopernik TV
  • TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNO...

Innowacje w akwakulturze

IRZiBŻ PAN
Jakie odkrycia naukowe i nowości techniczne czekają na hodowców ryb? Co zrobić, by produkcja była bardziej efektywna? Innowacje w dziedzinie akwakultury były tematem warsztatów poprowadzonych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN dla producentów, naukowców oraz studentów.

Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, w 2017 roku głód dotknął 821 milionów osób na całym świecie. Klęski żywiołowe czy zmieniający się klimat wymagają stałego pogłębiania wiedzy i badań nad jak najbardziej efektywnym pozyskiwaniem żywności. „Europejski Instytut Innowacji i Technologii powołał taką specjalną inicjatywę, która ma wspierać zarówno producentów, jak i naukowców w tym, żeby żywność dostępna na rynku była lepsza, żeby konsumenci lepiej czuli się na tym rynku, byli bardziej w centrum uwagi przemysłu spożywczego” - mówi dr inż. Tomasz Jeliński z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Mowa o EIT Food – inicjatywie, która ma na celu poprawę jakości żywności w Europie. W trosce nie tylko o zaspokojenie potrzeb konsumentów, ale również o bezpieczeństwo i humanitarne warunki podukcji zorganizowano warsztaty „Innowacje w rozrodzie ryb – możliwości wzrostu zrównoważonej produkcji w akwakulturze”.

„Ta konferencja skupia się głównie wokół tematów rozrodu ryb, innowacji, które możemy zastosować w ramach zwiększenia intensyfikacji produkcji rybackiej, ale nie ograniczajmy się także do tego, ale wszelkie wyzwania współczesnego świata, którym stawić czoło musi rybactwo również są poruszane” - podkreśla dr hab. inż. Radosław Kowalski z IRZiBŻ PAN. Głos zabrali producenci, którzy starają się wprowadzać innowacje na poziomie swoich własnych gospodarstw, oraz naukowcy, prezentujący swoje najnowsze osiągnięcia.