WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIE

  • Kopernik TV
  • TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNO...

Projekt "Classroom"

IRZiBŻ PAN
To innowacyjna, międzynarodowa inicjatywa, która ma zmienić świadomość młodych ludzi na temat odżywiania. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zainaugurował Projekt „Classroom”.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wraz z Izraelskim Instytutem Technicznym Technion w Hajfie oraz Europejską Radą Informacji o Żywności rozpoczynają wspólny program edukacyjny w ramach Europejskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności EIT Food. W projekcie „Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science” weźmie udział 100 uczniów szkół średnich z Polski i Izraela. Nasz kraj reprezentować będą dwie klasy z XII Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. „Zajęcia laboratoryjne, wyjazdy młodzieży do firm, spotkania z naukowcami. Ta wartość naukowa jest tutaj nie do przecenienia” – podkreśla Dorota Linkiewicz, dyrektor XII LO.

Inauguracyjne wykłady dotyczyły oznakowania żywności i wyzwań związanych z jej produkcją. „Teraz będę zwracała uwagę na to, co kupuję, będę czytała etykietki. Bardzo zaciekawiły mnie te oznaczenia” – mówi Julia, jedna z uczennic XII LO. „Nie zawsze zwracamy na to uwagę” – przyznaje Maciej, również uczeń XII LO.

Celem projektu jest kształtowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich wśród młodzieży, podniesienie ich świadomości w zakresie zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa żywności, innowacji w przemyśle rolno-spożywczym oraz niemarnowania żywności. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach, których w szkole na co dzień nie ma – będą to wizyty laboratoryjne, warsztaty w Banku Żywności, wizyty u producentów żywności. Będą też prowadzić proste badania naukowe, polegające na tworzeniu i przeprowadzaniu ankiet konsumenckich, analizie i prezentowaniu wyników.

Uczniowie z Polski i Izraela będą w stałym kontakcie, wymieniając doświadczenia i dobre praktyki podczas regularnych wideokonferencji, co umożliwi im również aktywny kontakt z językiem angielskim.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2020 roku.