WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIE

  • Kopernik TV
  • TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNO...

Badania zespołu prof. Agnieszki Wacławik wyróżnione

IRZiBŻ PAN
Badania zespołu naukowego prof. Agnieszki Wacławik z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zostały wyróżnione w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Biology of Reproduction”. Dotyczyły procesów zachodzących we wczesnych etapach ciąży.

Artykuł naukowy autorstwa zespołu badawczego kierowanego przez prof. Agnieszkę Wacławik został wyróżniony w prestiżowym czasopiśmie „Biology of Reproduction” jako Editor’s Choice. W skład zespołu wchodzi prof. Agnieszka Wacławik, dr Piotr Kaczyński, dr Ewelina Goryszewska-Szczurek oraz mgr Monika Baryła. Wyróżnienie „Editor’s Choice” podkreśla rangę prowadzonych badań, ich nowatorstwo oraz światowy poziom. Samo czasopismo to jeden z czołowych magazynów naukowych, a opublikowane w nim prace mają niezwykle duże znaczenie dla całego świata nauki. „Cieszę się bardzo z tego, bo jest to docenienie mojej ciężkiej pracy i ciężkiej pracy mojego zespołu. Samo opublikowanie badań w tak prestiżowym czasopiśmie jak „Biology of Reproduction” jest wyróżnieniem” – przyznaje dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. PAN, z Zakładu Mechanizmów Działania Hormonów Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Praca zespołu prof. Agnieszki Wacławik dotyczy procesów zachodzących podczas wczesnej ciąży, które są kluczowe dla jej podtrzymania i rozwoju. „Zbadaliśmy mechanizm oddziaływania zarodka na organizm matki, który polega na tym, że zarodek wysyła sygnały do błony śluzowej macicy i zmienia metylację DNA genów ważnych dla rozwoju ciąży. Czyli wpływa na aktywność tych genów w macicy, po to, by przygotować macicę na przyjęcie zarodka” – wyjaśnia prof. Wacławik.

Badania zespołu prof. Wacławik były prowadzone na świni domowej.  Mimo występowania różnic międzygatunkowych, pewne mechanizmy zachodzące podczas wczesnej ciąży i rozwoju łożyska są uniwersalne dla ssaków, dlatego przedstawione wyniki mogą być wykorzystane u innych gatunków, w tym człowieka. W przyszłości mogą przyczynić się do opracowania terapii leczących niepłodność u ludzi. Według szacunków, ta przypadłość dotyka nawet 20% par. „Mamy nadzieję, że w przyszłości na podstawie wyników tych badań będzie można opracowywać terapie, które będą wspomagały podtrzymanie ciąży, rozwój prawidłowej ciąży i tym samym wydanie na świat zdrowego potomstwa” – mówi prof. Agnieszka Wacławik.

Badania trwały około 3 lat. Przeprowadzono je w ramach projektu OPUS NCN pod kierunkiem prof. Agnieszki Wacławik, realizowanego w Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz w trakcie stażu dr. Piotra Kaczyńskiego w zespole prof. Susanne Ulbrich w ETH w Zurychu.