WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIE

  • Kopernik TV
  • TELEWIZJA INSTYTUTU ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNO...

Nowa siedziba IRZiBŻ PAN już otwarta

IRZiBŻ PAN
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zakończył budowę Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w
Olsztynie istnieje już 35 lat i jest uważany za jedną z najważniejszych placówek naukowych w kraju. Obecnie oddziały Instytutu są rozproszone w 4 lokalizacjach i to w dwóch miastach – Olsztynie i Białymstoku. Pierwsze kroki w kierunki konsolidacji infrastruktury badawczej Instytutu i jego środowisk naukowych zostały podjęte już 10 lat temu. W 2013 roku podpisano z władzami Olsztyna list intencyjny o chęci lokalizacji w Parku Naukowo-Technologicznym. W 2015 roku Instytut kupił w bezpośrednim sąsiedztwie Parku ponad 2-hektarową działkę, a sama budowa nowej siedziby rozpoczęła się pod koniec 2021 roku.

Teraz pracownicy Instytutu w końcu doczekali się otwarcia nowego Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia. „To po prostu zmienia nam warunki pracy. Jesteśmy wszyscy razem. Oczekujemy takiej dużej interakcji i synergii z tego pochodzącej. Mówię tu o tych kontaktach naukowych, rozmowach. Rozrzuceni jesteśmy w tej chwili w 4 miejscach. Teraz będziemy mieli taki codzienny kontakt i ja upatruję tutaj takiego uruchomienia pokładów, których do tej pory nie były wykorzystywane” – mówi prof. Mariusz Piskuła, dyrektor IRZiBŻ PAN w Olsztynie. „Jest to ogromny na pewno sukces samych pracowników Instytutu, jego dyrektora, a przede wszystkim należy docenić to, że bardzo blisko współpracują na polu badawczo naukowym z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, współpracują z biznesem, również z Parkiem Naukowo-Technologicznym i jest to ogromny potencjał” – dodaje prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Zakończenie inwestycji budowy nowej siedziby zbiegło się z 35-leciem działalności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Zaczynali jako mały, kilkunastosobowy zespół naukowców „bez ziemi”, a dziś Instytut zatrudnia około 230 pracowników. „Bardzo gratuluję 35-lecia. Jak widać znakomite postaci panów profesorów, państwa profesorów w Instytucie przyczyniają się do tego potencjału. Możemy się chwalić, możemy podnosić Warmię i Mazury w całym kraju i na świecie” – przekonuje Gustaw Marek Brzezin, senator RP.

Projekt „Budowa Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” to największa inwestycja
w infrastrukturę naukową współfinansowana z Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Ostateczny koszt wyniósł 109 mln złotych, z czego wkład własny Instytutu  Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk to 30 mln złotych. „Serdecznie wszystkim państwu gratuluję, którzy przyczynili się w mniejszym lub większym stopniu do powstania tej fantastycznej inwestycji. Jestem również przekonany, że w tym miejscu, w końcu w jednym miejscu, w jednej siedzibie będziecie mieli lepsze warunki do pracy i bez wątpienia przyczyni się to do jeszcze lepszej jakości waszej pracy” – dodaje Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Nowa siedziba Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ma sześć kondygnacji, a jej powierzchnia całkowita to ponad 10 tys. metrów kwadratowych. W środku znajdą się m.in.: zakłady badawcze, laboratoria specjalistyczne typu „core facilities”, pomieszczenia do prowadzenia nieklinicznych badań biomedycznych oraz niezbędne zaplecze typowe dla profilu działalności Instytutu.

Instytut planuje opuszczenie dotychczasowych lokalizacji do września 2024 r.